CENNÍK VÝKONOV

Aktuálny cenník s rozšíreným portfóliom našich služieb nájdete na našej novej stránke
www.nuclinic.sk
od februára 2014 sme sa presťahovali do nových väčších moderných priestorov
NU´CLINIC na Kominárskej ulici 1a v Bratislave
je to iba pár krokov od Račianskeho Mýta