Vlasy

Alopecia androgenetica

Alopecia androgenetica u muža
Ide o geneticky podmienené padanie vlasov, ovplyvňované mužskými pohlavnými hormónmi – androgénmi. Mužská plešivosť nepredstavuje typické ochorenie, aj keď väčšina mužov tento stav tak vníma. Androgenetická alopécia u mužov je sekundárnym pohlavným znakom. Výskyt týchto zmien závisí od etnických a familiárnych faktorov. Obyčajne štartuje už medzi 20. – 30. rokom života. Možno ju dokázať takmer u každého belocha v rôznom stupni zmien a tvorí približne 95% všetkých porúch vypadávania vlasov.

Alopecia androgenetica u ženy
Kým androgenetická alopécia u muža sa nepokladá za chorobu, ale za predispozičný stav, u žien má jej vznik dve stránky. Po prvé môže vzniknúť v dôsledku genetickej predispozície zvýšenej citlivosti vlasových folikulov na mužské pohlavné hormóny, ktoré sa bežne vyskytujú aj v krvi žien, alebo môže ísť o ochorenie so zjavnou endokrinologickou poruchou so zvýšenou koncentráciou androgénov. Androgénna alopécia postihuje až 90% žien. Takmer u 80% mladých žien sa po puberte objavuje mierne rednutie vlasov v oblasti čelovej hranice, ktoré sa u 25% žien po menopauze ďalej posúva do bočných oblastí hlavy. U žien nikdy nedôjde ku vzniku úplnej plešiny ako u muža. U žien je postup padania vlasov iný. Vlasová línia sa neposúva od čela smerom dozadu, ale ovlasenie v kútoch a na temene hlavy sa postupne prerieďuje až nakoniec medzi vlasmi, menej alebo viac, začne presvitať pokožka hlavy.

Mechanizmus vzniku androgentickej alopécie

Pre vznik alopécie sú určujúce genetické a hormonálne faktorycievne poruchy. Je známe, že rast vlasov ovplyvňujú androgény a súčasne aj aktivita enzýmu 5-alfa reduktázy. Tento enzým katalyzuje premenu testosterónu na dihydrotestosterón, ktorý sa naviaže na receptory vlasových buniek a po jeho prijatí bunkovým jadrom sa začína jeho negatívne riadiace pôsobenie na vlasovú bunku. Pod vplyvom androgénov sa zrýchlene skracuje rastová fáza folikulov, takže folikuly sa skracujú, vlasy sa stenšujú a slabnú a väčšina vlasov prechádza do telogénnej fázy. Dorastajúce vlasy sú tenké a bezfarebné, páperovitého charakteru a nemajú schopnosť transformácie do normálneho terminálneho vlasu. Pri pretrvávaní tohto stavu postupne dochádza k definitívnemu odumretiu vlasových folikulov a tieto miesta ostávajú trvalo neovlasené. Oblasti vlasov, ktoré sú zvlášť citlivé na androgény sú čelová, spánková a oblasť temena hlavy. Androgenetická alopécia sa začína zvyčajne v oblasti kútov a postupne sa posúva smerom dozadu a postupne sa tak môže vytvoriť súvislé plešivé ložisko v tvare podkovy.

Možnosti liečby vypadávania vlasov

Na našej DermaCare clinic pristupujeme k riešeniu alopécií komplexne. Neobmedzujeme sa len na aplikáciu liečebných možností, ale prv než začneme s terapiou, pacienta kompletne vyšetríme (krvné, hormonálne a fókalne vyšetrenia) s cieľom nájsť pravdepodobnú príčinu vypadávania vlasov. Až na základe zistených zmien doporučíme vhodnú liečbu. V prípade androgenetickej alopécie doporučujeme na doma užívanie prípravkov s obsahom vitamínov a aminokyselín celkovo a lokálnu aplikáciu látok stimulujúcich rast vlasov. U mužov k celkovej liečbe androgénnej alopécie môžeme odporučiť finasterid alebo dutasterid, ale až po predchádzajúcom vyšetrení hormónu prostaty. U žien môžeme liečebný efekt dosiahnúť užívaním hormonálnej antikoncepcie s antiandrogénnym účinkom. Výrazný efekt v liečbe vypadávania vlasov dosahujeme vlasovou mezoterapiou – aplikáciou kokteilu výživných a rast vlasov stimulujúcich látok, ktoré injekčne vpravujeme priamo ku korienkom vlasov. Kryoterapia vlasovej pokožky hlavy (ošetrenie tekutým dusíkom) v pravidelne určených intervaloch predstavuje ďalšiu z terapeutických možností alopécie. V prípade výrazného preriedenia vlasov je vhodnou voľbou transplantácia vlasov.

 

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA?