Dermatologia

Bakteriálne infekcie

Bakteriálne ochorenia kože a slizníc môžu vyvolať rôzne baktérie, pričom najčastejším patogénom bývajú stafylokoky a streptokoky. Koža môže byť infikovaná baktériami buď prvotne, s rozvojom do samostatného bakteriálneho ochorenia (impetigo, borelióza, erysipelas) alebo zavlečením infekcie druhotne do iných, už existujúcich kožných ochorení, napr. ekzému, svrabu, herpesu a pod. Podobne ako u iných infekčných ochorení závisí klinický obraz, intenzita a priebeh ochorenia od virulencie baktérií a súčasne od schopnosti organizmu prirodzene sa brániť pred infekciou. Nakoľko bakteriálne kožné infekcie predstavujú širokú skupinu ochorení s pestrým klinickým obrazom, ktorý sa často môže zameniť s ochoreniami iného pôvodu, v záujme zabezpečenia účinnej terapie je potrebné ich diagnostiku a liečbu viesť pod dohľadom dermatológa.

ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA?